Skip to main content
18. januar 2023

Fritidsfamilier søges til at gøre en forskel for børn og familier

Kerteminde Kommune søger fritidsfamilier, der har lyst og mod til at gøre en forskel for børn og familier, der mangler overskud i hverdagen.

Af: Viktor Bork | Foto:

Har du/I lyst og mod til at gøre en forskel for børn og familier, der mangler det fornødne overskud i hverdagen? I så fald søger Kerteminde Kommune en fritidsfamilie, der kan varetage forskellige opgaver i hverdagene.

Kerteminde Kommune har i samarbejde med Tryg Fonden stablet et nyt tilbud til børn og deres familier på benene. Børnene kan have vidt forskellige baggrunde, men fælles for dem er, at de har brug for ekstra støtte i stabile og trygge rammer.

Målgruppen for det nye tilbud er børn i alle aldre, der bor hjemme. Børnenes forældre har for nuværende ikke det nødvendige energiniveau og overskud til at understøtte barnets udvikling og behov. Dette kan for eksempel være i forhold til barnets tanke- og følelsesliv, fysiske sundhed eller faglige og sociale krav fra skolen. Derudover kan det også være familier, der er presset sygdomsmæssigt i en kort eller længere periode.

Som fritidsfamilie kan jeres opgave i hverdagene derfor indebære:

  • Hente/modtage barnet fra skole eller SFO
  • Tilbyde barnet nærvær og omsorg i familiære rammer
  • Tilbyde barnet et sundt måltid mad både eftermiddag og aften
  • Hjælpe barnet med at få lavet lektier
  • Fritidsfamilien indgår evt. i samarbejde med skolen i forhold barnets trivsel, hvis der er behov for dette.
  • Fritidsfamilien kan støtte barnet i fritidsinteresser og venskaber, fx ved at følge barnet til en fritidsinteresse/sport og understøtte gode legeaftaler. Frivillighed kan indtænkes som en måde at sikre, at barnets fritidsliv bliver sammenhængende, sådan at barnet f.eks. kommer til kampe eller stævner i weekenderne.

Der forventes, at den kommende fritidsfamilie skal være i stand til at knytte nære relationer til barnet. Derudover forventes det også, at man kan agere som rollemodeller for barnets familie og i den forbindelse komme med gode råd i forhold til struktur og omsorgsbehandling. Omfanget vil ligge på omkring to eftermiddage/morgener om ugen.

Både før og under forløbet vil man som fritidsfamilie blive understøttet af Kerteminde Kommunes familieplejekonsulentteam. Dette indebærer, at disse aflægger et besøg inden ordningen søsættes samt løbende vejledning og støtte under selve forløbet.

Hvis din interesse er blevet vakt, kan du kontakte projektleder Christina Rohde på tlf. 2339 3849 eller mail chro@kerteminde.dk.