Skip to main content
2. juni 2023

Fyns Politi øger synligheden og trygheden til søs

Fyns Politi har fået sin egen båd til at foretage patruljer til søs. Allerede fra den 3.- 4. juni kan borgere til søs, ved kysterne og i havnene hilse på Fyns Politi i den nye båd.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA FYNS POLITI

Fyns Politi har fået sin egen båd til at foretage patruljer til søs. Allerede fra den 3.- 4. juni kan borgere til søs, ved kysterne og i havnene hilse på Fyns Politi i den nye båd.

Patruljebåden er vigtig for at fremme Fyns Politis muligheder for i endnu højere grad at være til stede der, hvor borgerne er og bidrage til, at vi i videst muligt omfang kan reagere på henvendelser og anmeldelser til søs, såvel som til lands.

Tryghed og sikkerhed for alle på vandet

Politidirektør Arne Gram siger om den nye båd:

Fyns Politis nye RIB er et godt redskab og helt i tråd med vores strategi om at komme tættere på borgerne og være der, hvor de er. For os er det vigtig at alle kan færdes trygt og sikkert – også på vandet. Vi har gennem en årrække, og for det skal lyde en stor tak, nydt godt af et helt enestående samarbejde med Marinehjemmeværnet, der har assisteret os på indsatser til søs. Det vil vi også fremadrettet gøre brug af, men vi kan nu supplere dette med indsatser og patruljer i vores egen RIB.

Fyns Politiets tilstedeværelse på havet, ved kyster og i havne er forankret i indsatsen Maritim kontrol – i daglig tale ”MARSIKPOL”, og foregår i et tæt samarbejde med de fynske kommuner og havne.

I MARSIKPOL-indsatsen deltager politifolk, der er specielt uddannet i sejlads, sølove, navigation mv. Flere af politifolkene er også uddannede droneførere, og derfor har Fyns Politi ofte droner med på søkontrol, hvilket bidrager til det gode overblik fra oven.

Leder af Fyns Politis maritime kontrol, politikommissær Henrik Strauss fortæller:

På vores sejladser hilser vi på rigtig mange borgere til søs, og vi nyder den gode dialog, som vi har med de sejlende. Med egen båd kan vi i endnu højere grad sikre vores synlighed og bevægelighed, så vi også fremadrettet kan sørge for, at både motorbåde, jetski, sejlbåde, kajakker, sup-boards og badegæster kan færdes trygt sammen, når vejret er godt.

Fyns Politi vil løbende være til stede rundt om hele Fyn og de tilhørende øer, så hvis vejret bliver til det, skulle der være rig mulighed for at hilse på den fynske søpatrulje til sommer. Kontakt gerne patruljen på vandet eller læs mere om sejlads omkring Fyn og øerne på Politi.dk under sejlads.

Lang kystlinje og specielle regler

Fyn med tilhørende øer har mere end 1.000 km kystlinje og talrige større og mindre havne. Hertil kommer mange fredede områder med særlige regler for sejlads. Bl.a. omkring Svendborg og I Lillebælt, hvor vi deler farvand med nabopolitikredsen, er der både befærdet på vandet og en række forskellige regler og bestemmelser, som sejlere må sætte sig ind i.

Politiets tilstedeværelse i det maritime miljø omfatter foruden kontrol af sejlads også samarbejde med øvrige lokale myndigheder, havnefogeder og jagtkontrol. Og det arbejde sker fremadrettet altså nu også fra egen platform i form af en RIB.

Hvad er en RIB

RIB betyder Rigid Inflatable Boat. Det er en båd, der har en fast bund og gummipontoner på siderne. Båden har en motorkraft fra 130 hk til 600 hk og kan sejle med hastigheder på op mod 90 km /t eller ca. 50 knob.