Skip to main content
12. januar 2024

Fyns Politi og kommunerne sætter fokus på digital kriminalitet i 2024

Hvert år udgiver Kredsrådet – der består af Fyns Politi og politikredsens 10 kommuner – en samarbejdsplan med fokusområder og indsatser, der skal arbejdes særligt meget på i det kommende år. I 2024 er der blandt andet særligt fokus på den digitale kriminalitet og dens ofre.

Af: Fyns Politi | Foto: Politiet
Pressemeddelelse

Den fælles samarbejdsplan for samarbejdet mellem Fyns Politi og politikredsens 10 kommuner skal bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af aktuelle og fremtidige kriminalitetsudfordringer i Fyns politikreds. Samarbejdsplanen indeholder fokusområder og konkrete indsatser, der tilsammen skal være med til at sikre, at borgere kan færdes trygt i hele politikredsen – både fysisk og digitalt.

De fem fokusområder i Kredsrådets samarbejdsplan for 2024 er:

– Nærhed og tryghed
– Hensynsløs kørsel
– Fælles forebyggende indsats mod digital kriminalitet
– Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge
– Fælles indsats mod organiseret kriminalitet

Nye kriminalitetsformer kræver fornyet fokus

Mens den gængse kriminalitet som hærværk, indbrud og røveri er tilbagegående, så er kriminalitet på digitale medier og platforme i markant fremgang. Og her er særligt de unge borgere i risikozonen.

For at sikre det forebyggende arbejde mod digital kriminalitet vil Kredsrådet have fokus på, at borgerne orienteres om, hvordan man sikrer sig bedst digitalt, herunder ikke mindst på faresignalerne. Et særligt fokus vil være på børn og unge, men også på deres forældre, som spiller en vigtig rolle i børn og unges digitale adfærd.

Vi ser en markant bevægelse i kriminaliteten på de digitale platforme. Det kan være alt fra identitetstyveri til deling af private billeder. Og vi skal naturligvis rykke med og øge vores videndeling og indsats mod de nye former for kriminalitet, siger politidirektør Arne Gram.

Borgmester i Nordfyns Kommune, Mette Landtved-Holm, supplerer:

Jeg er meget tilfreds med, at vi med samarbejdsplanen kan gøre fælles front mod digital kriminalitet, især i forhold til de unge. Alt for mange unge kommer ud for negative oplevelser på nettet. Oplevelser, som de kan være mærkede af i mange år. Ved at styrke partnerskabet mellem alle aktører omkring de unge kan vi bedre gøre noget ved problemet. De unge skal kunne færdes trygt på nettet, og det kræver en bred indsats, som fokuserer på sikkerhed, forebyggelse og dialog.

Kasper Ejsing Olesen, borgmester i Kerteminde kommune påpeger også vigtigheden af forebyggelse i fællesskab:

Der er brug for, at både de unge og deres forældre bliver klædt bedre på til at tackle den risiko, der er ved at bruge sociale medier og andre digitale værktøjer. For desværre er der kriminelle, der prøver at udnytte både børn og voksnes tillid til andre brugere på nettet. Men ved en fælles fynsk indsats kan vi komme en del af den kriminalitet i forkøbet.

Fortsat fokus på nærhed og tryghed

Kredsrådet har i en årrække haft fokus på nærhed og tryghed, og det fortsætter i 2024. Her vil Kredsrådet have fokus på videndeling om narkotika blandt børn og unge, ligesom Fyns Politi i overensstemmelse med gældende politigarantier vil rykke ud ved narkotikasalg i eller omkring skoler.
Fyns Politi vil i 2024, for at øge tilgængeligheden, gradvist øge ekspeditionstiderne i kommuner uden stationer eller nærpolitienheder.

Hensynsløs kørsel er til fare for borgerne og skaber utryghed

I år har Kredsrådet valgt at fortsætte deres fokus på trafiksikkerhed.

Hvert år afholdes to møder i det kredsdækkende trafiksikkerhedsnetværk bestående af Fyns Politis Færdsels- og Forebyggelsesafdeling samt alle kommunernes vejtekniske afdelinger, ligesom kommunerne også er repræsenteret fra SSP og skoleområdet.

I 2024 fortsætter også projektet ”Kør Rent – Forebyggende indsatser mod rusmidler i trafikken”. Projektet betyder, at borgere, der bliver sigtet for spiritus- eller narkokørsel tilbydes mulighed for en samtale med en rusmiddelkonsulent.

Indsats mod radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge

I Kredsrådets samarbejdsplan er der aftalt en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge. I 2023 blev der afholdt en stor konference om emnet, som gav ny viden og inspiration til forebyggelse. Kredsrådet vil i 2024 understøtte den faglige viden i forhold til bekymringstegn og dermed danne grundlag for en fælles styrket indsats.

Fortsat hårdt tryk på banderne

Fyns Politi fastholder et hårdt tryk på banderne, og i Kredsrådets samarbejdsplan 2024 er der igen et særligt fokus blandt andet på at bremse fødekæderne dertil. Fyns Politi vil i den forbindelse agere proaktivt i forhold til implementeringen af Regeringens Bandepakke IV ”Trygge nabolag i hele Danmark”.

Læs Kredsrådets samarbejdsplan 2024 her.