Skip to main content
1. juli 2024

God nyhed til cyklister: kommunen får godt 12 mio. kr. i støtte til nye cykelstier

Kerteminde Kommune har fået tildelt 12 mio. kr. i støtte til nye cykelstier mellem Ladby og Kerteminde og mellem Nymarken og Ladby. 

Af: Josefine Lilja | Foto: Pixabay

Strækningerne mellem Ladby og Kerteminde og mellem Nymarken og Ladby kan snart få anlagt nye cykelstier.

Kerteminde Kommune har nemlig fået tildelt midler fra cykelpuljen til nye cykelstier. Støtten beløber sig til i alt 12.289.500 kr., hvilket dækker 50 procent af de forventede anlægsudgifter.

Med halvdelen af finansieringen på plads er det håbet, at de to projekter kan realiseres allerede i 2025. Mulighederne skal drøftes i forbindelse med kommunens budgetudarbejdelse.

Hvis de to projekter gennemføres, er der cykelsti hele vejen fra Marslev til Kerteminde.

Cykelpuljen

Cykelpuljen administreres af Vejdirektoratet. Her kan kommuner søge om dækning på op mod 40 procent af udgifterne til anlægning af nye cykelstier. Er der tale om cykelprojekter på skoleveje eller mellem to kommuner, er det muligt at få dækket op mod 50 procent af udgifterne.

De to strækninger i Kerteminde defineres begge som skoleveje.