Skip to main content
18. januar 2023

L-MedieHus søger innovativ webudvikler

L-MedieHus vækster digitalt og vi vil gerne have sat endnu mere fart på vores digitale vækst og projekter. Derfor er vi på udkig efter en person, som vil være med til at udvikle vores fremtidige digitale platforme. Som udvikler kommer du til at spille en central rolle i realiseringen af vores digitale strategi. Vi er […]

L-MedieHus vækster digitalt og vi vil gerne have sat endnu mere fart på vores digitale vækst og projekter. Derfor er vi på udkig efter en person, som vil være med til at udvikle vores fremtidige digitale platforme.

Som udvikler kommer du til at spille en central rolle i realiseringen af vores digitale strategi. Vi er i gang med at sætte mange store initiativer i gang, og du får rig mulighed for at sætte dit præg på jobbet og udvikle dig fagligt såvel som personligt.

Opgaver

Du bliver en del af et mindre team, som indgår i vedligehold og udvikling af vores løsninger. Stillingen omfatter bl.a. følgende opgaver:

 • Webbaserede løsninger
 • Udvikling i C#, Javascript, T-SQL, Web front-end og mobil.
 • Udvikling i CSS (responsivt design)
 • Samarbejde omkring it-arkitektur

Har du berørt .net Maui og er du skarp på Git eller et andet versionsstyringsværktøj er det kun en fordel.

Vi forventer, at du har

 • solid faglig ballast som webudvikler
 • har erfaring med at arbejde i et agilt miljø
 • stærk analytisk sans
 • gode kommunikationsevner og evne til at samarbejde på tværs

Vi tilbyder

 • en udfordrende stilling med en bred vifte af opgaver inden for analyse og udvikling
 • en dynamisk arbejdsplads med mange spændende udfordringer og løsninger
 • gode muligheder for at arbejde hjemmefra

Generelle oplysninger

Stillingen er på 37 timer om ugen og arbejdsstedet er primært på vores kontor på Odensevej 29, 5550 Langeskov, hvor du tilbydes et moderne kontormiljø med kollegaer på tværs af virksomheden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 12. februar 2023. Vi holder løbende ansættelsessamtaler og ansætter ligeledes løbende.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Keld Jakobsen på keld@l- mediehus.dk eller mobilnummer 23 74 12 60.

Om L-MedieHus A/S:

L-MedieHus A/S er en medievirksomhed med fokus på dansk landbrug og fødevareklyngen. Vi beskæftiger cirka 40 fuldtidsansatte og udgiver et erhvervsdagblad samt fire regionale ugeaviser med tilhørende maskinsektion.

Vores udgivelser dækker:

 • Dagbladet Effektivt Landbrug
 • Den digitale medieplatform: www.effektivtlandbrug.dk
 • Ugeavisen LandbrugNord inklusive tillægssektionen MaskinParken
 • Ugeavisen LandbrugSyd inklusive tillægssektionen MaskinParken
 • Ugeavisen LandbrugFyn inklusive tillægssektionen MaskinParken
 • Ugeavisen LandbrugØst inklusive tillægssektionen MaskinParken

Keld Jakobsen på keld@l- mediehus.dk eller tlf. 23 74 12 60.

Odensevej 29, 5550 Langeskov

Byplanlægger søges til Kerteminde Kommune

Planafdelingen i Kerteminde Kommune søger en erfaren byplanlægger. Du kommer til at indgå i planopgaver, som skal understøtte den positive udvikling Kerteminde Kommune oplever både i forhold til øget bosætning samt initiativer indenfor erhvervslivet. Kerteminde Kommune er inde i en rivende udvikling både i forhold til øget bosætning samt i forhold til vækst og initiativer […]

Planafdelingen i Kerteminde Kommune søger en erfaren byplanlægger. Du kommer til at indgå i planopgaver, som skal understøtte den positive udvikling Kerteminde Kommune oplever både i forhold til øget bosætning samt initiativer indenfor erhvervslivet.

Kerteminde Kommune er inde i en rivende udvikling både i forhold til øget bosætning samt i forhold til vækst og initiativer indenfor erhvervslivet. Der arbejdes derfor både politisk og administrativt med udvikling af kommunale strategier, der skal skabe optimale rammer for den kommunale udvikling. 

Den dynamiske udvikling giver et naturligt pres ind i planlægningen, og derfor har vi brug for at supplere vores planafdeling med en byplanlægger med lyst og kompetencer til at varetage opgaver omkring byudvikling, bosætning og erhvervsstrategi. 

Om os
Planafdelingen består i dag af et godt team på 7 medarbejdere med en bred faglig sammensætning.
Foruden byudvikling generelt varetager vi opgaver inden for strategisk planlægning, lokalplanlægning, klima, udvikling af hovedbyerne og vores landsbyer, landzoneadministration samt en lang række andre opgaver.
Planafdelingen er sammen med de øvrige tekniske afdelinger placeret i nyrenoverede bygninger i Munkebo, hvilket giver optimale fysiske rammer for tværfaglige samarbejder.
Lysten til at arbejde konstruktivt med planlægning er omdrejningspunktet for vores samarbejde. Vi har en engageret og humørfyldt samarbejdsform i en planafdeling, hvor lykke er en målsætning. Vi arbejder sammen om at skabe gode ramme for en helhedsorienteret opgaveløsning. 

4 dages arbejdsuge 
Vi har fire dages arbejdsuge, hvor 35 arbejdstimer er fordelt på mandag til torsdag, så vi holder fri om fredagen. De sidste 2 timer er kompetence timer, som man selv har rådighed over. Vi har frihed under ansvar til at planlægge vores arbejdsdag, så privatliv og arbejde går hånd i hånd, og der er mulighed for at arbejde hjemme. 

Om dig
Vores nye kollega skal først og fremmest have fokus på planlægning som udviklingsredskab. Vi forestiller os, at du er landskabsarkitekt, arkitekt eller urban designer. Da afdelingens opgaver spænder bredt, vil der være mulighed for at tilpasse opgavefordelingen til dine kompetencer. Det er dog vigtigt, at du kan stemple ind på flere af nedenstående punkter:

•    Har en udviklingsorienteret tilgang til opgaverne.
•    Har indsigt i/erfaring med planprocesser, herunder lokalplanlægning.
•    Har lysten til at lære fra dig.
•    Kan indgå i sparring om kommunale udviklingsprojekter.
•    Har erfaring med konkret kommunal sagsbehandling.
•    Har erfaring med projektledelse og strategisk byudvikling.
•    Har fokus på nytænkning og etablering af gode samarbejdsrelationer.
•    Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.
•    Har erfaring indenfor QGIS, DKplan og/eller andre digitale redskaber.

Vi tilbyder ansættelse som byplanlægger i en afdeling, der har et sundt og velfungerende samarbejde og et godt fagligt miljø. Vores opgaver spænder bredt, vi har travlt og vil glæde os til at modtage din ansøgning.

Vi skal modtage ansøgningen senest den 14. februar 2023.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 20. eller 21. februar 2023.

Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer. 

Mere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Planafdelingen, Jan Rødland på tlf. 21 29 18 63.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Leder af Planafdelingen Jan Rødland på tlf. 21 29 18 63.

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

11. januar 2023

Kerteminde Kommune søger chef for ældre, handicap og sundhed

Kerteminde Kommune leder efter en chef med skarp sans for kommunal økonomi og politisk tæft, som kan skabe sammenhold og sætte retning for et mangfoldigt område i en tætknyttet kommune. Er det noget for dig? Kerteminde Kommune er en fynsk kommune i positiv udvikling med en helt unik natur og kulturarv. Kerteminde er en kommune […]

Kerteminde Kommune leder efter en chef med skarp sans for kommunal økonomi og politisk tæft, som kan skabe sammenhold og sætte retning for et mangfoldigt område i en tætknyttet kommune. Er det noget for dig?

Kerteminde Kommune er en fynsk kommune i positiv udvikling med en helt unik natur og kulturarv. Kerteminde er en kommune med ambitioner, og derfor er målsætningen, at kommunens kvaliteter og tilbud skal udvikles og styrkes, så endnu flere vælger at flytte til kommunen. Kerteminde Kommune er bygget på stærke fællesskaber og tætknyttede lokalsamfund. Dette ses også i den nærhed og oprigtighed, som kommer til udtryk i den service, borgerne oplever. Man passer på og hjælper hinanden i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune vil fællesskaberne. Det er den grundlæggende værdi, som udstråler af kommunens vision. Borgere og ansatte er tilsammen et fællesskab, og det er her, at de bedste løsninger findes. Gennem engagement, tillid og et helhedsorienteret syn på kommunen som organisation og opgaveløser, kan de bedste resultater opnås ved at tænke ”vi og os” fremfor ”ansatte og borgere”.

Som chef for ældre, handicap og sundhed har du ansvaret for en afdeling, der spænder meget bredt. Det betyder, at en væsentlig opgave for dig vil være at samle afdelingen og sikre større sammenhørighed på tværs. Du skal samtidig sikre budgetoverholdelse gennem solid økonomistyring og se fremad for at træffe og adressere de beslutninger, der kan sikre økonomien på længere sigt.

Kerteminde Kommune søger en strategisk og empatisk chef, der kan sikre tværorganisatorisk samarbejde og god økonomistyring på ældre-, handicap- og sundhedsområdet. Det kræver en overordnet forståelse for de pågældende områder, samt strategisk drive, politiske tæft samt økonomisk og analytisk sans. Du skal finde de gode løsninger og samtidig sikre det økonomiske fundament.

Den ideelle kandidat har erfaring fra det kommunale og har ledelseserfaring fra en politisk styret organisation. Der forventes en overordnet forståelse for området, mens din faglige og uddannelsesmæssige baggrund er af mindre betydning, så længe du har erfaringerne og evnerne til at sikre god styring og retning på området.

Yderligere oplysninger

Er du interesseret, kan du læse mere om stillingen her.

Der er ansøgningsfrist d. 15. januar. Første samtaler afholdes d. 23. januar og anden samtaler d. 27. januar.

Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til direktør Bettina Brøndsted på 5155 6908 eller chefkonsulent Anne Steffensen (Komponent) på 2966 6112.

Direktør Bettina Brøndsted på 5155 6908 eller chefkonsulent Anne Steffensen (Komponent) på 2966 6112.

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.