Skip to main content
11. januar 2023

Kerteminde Kommune søger chef for ældre, handicap og sundhed

Kerteminde Kommune leder efter en chef med skarp sans for kommunal økonomi og politisk tæft, som kan skabe sammenhold og sætte retning for et mangfoldigt område i en tætknyttet kommune. Er det noget for dig? Kerteminde Kommune er en fynsk kommune i positiv udvikling med en helt unik natur og kulturarv. Kerteminde er en kommune […]

Kerteminde Kommune leder efter en chef med skarp sans for kommunal økonomi og politisk tæft, som kan skabe sammenhold og sætte retning for et mangfoldigt område i en tætknyttet kommune. Er det noget for dig?

Kerteminde Kommune er en fynsk kommune i positiv udvikling med en helt unik natur og kulturarv. Kerteminde er en kommune med ambitioner, og derfor er målsætningen, at kommunens kvaliteter og tilbud skal udvikles og styrkes, så endnu flere vælger at flytte til kommunen. Kerteminde Kommune er bygget på stærke fællesskaber og tætknyttede lokalsamfund. Dette ses også i den nærhed og oprigtighed, som kommer til udtryk i den service, borgerne oplever. Man passer på og hjælper hinanden i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune vil fællesskaberne. Det er den grundlæggende værdi, som udstråler af kommunens vision. Borgere og ansatte er tilsammen et fællesskab, og det er her, at de bedste løsninger findes. Gennem engagement, tillid og et helhedsorienteret syn på kommunen som organisation og opgaveløser, kan de bedste resultater opnås ved at tænke ”vi og os” fremfor ”ansatte og borgere”.

Som chef for ældre, handicap og sundhed har du ansvaret for en afdeling, der spænder meget bredt. Det betyder, at en væsentlig opgave for dig vil være at samle afdelingen og sikre større sammenhørighed på tværs. Du skal samtidig sikre budgetoverholdelse gennem solid økonomistyring og se fremad for at træffe og adressere de beslutninger, der kan sikre økonomien på længere sigt.

Kerteminde Kommune søger en strategisk og empatisk chef, der kan sikre tværorganisatorisk samarbejde og god økonomistyring på ældre-, handicap- og sundhedsområdet. Det kræver en overordnet forståelse for de pågældende områder, samt strategisk drive, politiske tæft samt økonomisk og analytisk sans. Du skal finde de gode løsninger og samtidig sikre det økonomiske fundament.

Den ideelle kandidat har erfaring fra det kommunale og har ledelseserfaring fra en politisk styret organisation. Der forventes en overordnet forståelse for området, mens din faglige og uddannelsesmæssige baggrund er af mindre betydning, så længe du har erfaringerne og evnerne til at sikre god styring og retning på området.

Yderligere oplysninger

Er du interesseret, kan du læse mere om stillingen her.

Der er ansøgningsfrist d. 15. januar. Første samtaler afholdes d. 23. januar og anden samtaler d. 27. januar.

Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til direktør Bettina Brøndsted på 5155 6908 eller chefkonsulent Anne Steffensen (Komponent) på 2966 6112.

Direktør Bettina Brøndsted på 5155 6908 eller chefkonsulent Anne Steffensen (Komponent) på 2966 6112.

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

22. november 2022

SSP Konsulent søges til Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune søger en alsidig kollega til deres SSP-team. SSP er forankret i Center for uddannelse, beskæftigelse og afklaring i Kerteminde Kommunes Ungeafdeling. Læs deres stillingsopslag herunder: Stillingen er en fast stilling på 37 timer med forventet ansættelse 1. februar 2023. SSP i Kerteminde Kommune består af 2 SSP-medarbejdere og en teamleder. Du vil blive […]

Kerteminde Kommune søger en alsidig kollega til deres SSP-team. SSP er forankret i Center for uddannelse, beskæftigelse og afklaring i Kerteminde Kommunes Ungeafdeling. Læs deres stillingsopslag herunder:

Stillingen er en fast stilling på 37 timer med forventet ansættelse 1. februar 2023.

SSP i Kerteminde Kommune består af 2 SSP-medarbejdere og en teamleder. Du vil blive en del af et udførende team, som har til opgave selvstændigt at iværksætte og koordinere kommunens kriminalpræventive indsatser med udgangspunkt i forebyggelsestrekantens 3 niveauer samt justitsministeriets ”Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet”.

Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde i og uden for kommunen, og samarbejder med alle, der har med børn og unge at gøre. Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret ungesyn.

SSP har til opgave at understøtte kommunens målsætning om, at alle børn og unge trives, udfolder deres potentialer og er med i gode fællesskaber.

Det er en fordel, hvis du har en relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund, og kan genkende dig selv i det meste af nedenstående:

 • Kan skabe og indgå i gode relationer med børn, unge, forældre samt samarbejdspartnere
 • Kan kommunikere tydeligt og formulere dig på skrift
 • Kan etablere og koordinere indsatser
 • Kan facilitere møder og processer
 • Kan undervise elever, forældre og professionelle i f.eks. digital adfærd, social pejling mm.
 • Har interesse for at lære og holde sig opdateret med ny viden om relevante emner.
 • Har stærke samarbejdskompetencer samt et godt blik for at netværke
 • Kan rådgive og vejlede samarbejdspartnere, unge og forældre
 • Har relevant erfaring med SSP
 • Har en fleksibel indstilling ift. arbejdsopgaver
 • Kan tage initiativ og tilrettelægge egen arbejdsdag
 • Kan arbejde selvstændigt og håndtere pressede arbejdssituationer

Vi tilbyder en omskiftelig hverdag, hvor to dage sjældent er ens, forskelligartede arbejdsopgaver og en rummelig arbejdsplads præget af humor, samarbejde og en positiv indstilling.

Du kan forvente et spændende job med høj grad af medbestemmelse, medindflydelse og kollegasparring.

Stillingen er 37 timer om ugen. Der må påregnes skiftende arbejdstid, da der også er arbejdsopgaver om aftenen og i weekenden. Kørekort er en nødvendighed.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 15.12.2022. I forbindelse med indkaldelse til samtale fremsendes skriftlige cases, som samtalen vil tage udgangspunkt i.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Vi gør opmærksom på, at der indhentes udvidet straffeattest samt børneattest inden ansættelse.

Ansøgningsfrist: torsdag den 8.12.2022

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til SSP-koordinator Rune Feldsted Tlf. 30 33 36 18 eller SSP-teamleder Stine Andersen Tlf. 29 36 75 05

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

SSP-koordinator Rune Feldsted
Tlf.: 30 33 36 18

eller

SSP-teamleder Stine Andersen
Tlf.: 29 36 75 05

Fabers Alle 2

5300 Kerteminde

15. november 2022

Myndighedsrådgiver søges til voksenhandicap- og psykiatriområdet

Handicap og Psykiatri søger en myndighedsrådgiver til området for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, da en af deres sagsbehandlere har opsagt sin stilling for at søge nye udfordringer. Læs deres stillingsopslag herunder: Har du et solidt myndighedsperspektiv med respekt for borgerland, og er du motiveret af at hjælpe borgeren med at fremme sine muligheder […]

Handicap og Psykiatri søger en myndighedsrådgiver til området for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, da en af deres sagsbehandlere har opsagt sin stilling for at søge nye udfordringer. Læs deres stillingsopslag herunder:

Har du et solidt myndighedsperspektiv med respekt for borgerland, og er du motiveret af at hjælpe borgeren med at fremme sine muligheder for at udvikle sig og klare sig selv, herunder medvirke til at lette sin daglige tilværelse og forbedre sin livskvalitet? Og vil du omsætte din myndighed og motivation fra både saglige, faglige og økonomiske hensyn i en spændende og travl hverdag, med fokus på borgerens aktive medvirken i eget liv? Så modtager vi gerne en ansøgning fra dig.

Vi søger en dygtig og ambitiøs myndighedssagsbehandler til dialog, opfølgning, visitation, målgruppevurdering samt rådgivning af voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som er i personkreds af servicelovens voksenbestemmelser.

Myndighedsområdet i Kerteminde Kommune anvender rehabilitering og borgernes ressourcer som metode ved leveringen af det sammenhængende borgerforløb. Vi arbejder tværfagligt og inddragende i forhold til såvel borgere som fagligt.

Vi forudsætter, at du:

 • er uddannet socialrådgiver og har erfaring med handicap- og psykiatriområdet i kommunalt regi
 • er socialt og forvaltningsretligt velfunderet
 • har erfaring med bestilling af specialiserede ydelser på voksenområdet, herunder har erfaring med – eller har interesse for kontraktforhandling
 • kan arbejde socialfagligt og systematisk i myndighedsudøvelsen og i borgerland
 • er bekendt med voksenudredningsmetoden
 • har evner for IT, og kan sætte dig ind i nye elektroniske fagsystemer
 • har gode tværfaglige samarbejdsevner
 • har gode mundtlige og skriftlige kommunikative kompetencer
 • er ambitiøs, når du skriver den sagligt rigtige afgørelse
 • har kørekort og efter behov kan stille egen bil til rådighed
 • er i grundlæggende godt humør

Funktionen kræver tillige, at du tager myndighedsrollen på dig. Det at være myndighedsperson kræver, at man nogle gange må give en borger afslag på det, som der søges om. Det fordrer, at man er i besiddelse af en god portion empati, så borgeren føler sig set, hørt og respekteret, samtidig med at man skal være tydelig og klar i afslaget. Det er en balancegang, som du skal mestre.

Vi tilbyder:

 • Gode kollegaer i et mindre team på fire personer, som er en del af et større myndighedsområde
 • Tæt og systematiseret tværfagligt samarbejde i en fælles myndighed
 • Fleksible arbejdstider med mulighed for at arbejde hjemme efter aftale
 • Afvekslende arbejdsdage
 • Godt samarbejde med teamets interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelse af egne opgaver

Ansættelse:
Stillingen er 37 timer pr. uge.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1.2.2023.

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger hos sagsbehandler Stine Ossian Fløjborg tlf. 65151094/ 29325091, på stfl@kerteminde.dk eller hos konstitueret leder Solveig Christiansen på sol@kerteminde.dk

Ansøgningsfrist: 2. december 2022
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 8. december 2022 fra kl. 10.00.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Sagsbehandler Stine Ossian Fløjborg

65 15 10 94 / 29 32 50 91

stfl@kerteminde.dk

eller

Konstitueret leder Solveig Christiansen

sol@kerteminde.dk

Lindøalleen 51

5330 Munkebo

20. oktober 2022

Kommunaldirektør søges til Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune er på udkig efter en ny kommunaldirektør med stort kendskab til det kommunale maskinrum og med et skarpt blik på kommunal økonomi.

Kerteminde Kommune er på udkig efter en ny kommunaldirektør. Hvis du er en erfaren og udviklingsorienteret topleder med indgående kendskab til det kommunale maskinrum og har et skarpt blik på kommunal økonomi, så se med her!

Kerteminde Kommune er en østfynsk kommune i positiv udvikling med en helt særlig natur og kulturarv, som giver et unikt grundlag og potentiale for vækst og udvikling. Kommunen er en attraktiv tilflytningskommune med relevante kulturtilbud, et aktivt foreningsliv og et driftigt erhvervsliv. Det er en alsidig og dynamisk kommune, som lægger vægt på at støtte op om de eksisterende virksomheder og samtidig aktivt trække nye virksomheder til. Alt dette skaber rammerne for en attraktiv og spændende arbejdsplads for deres kommende kommunaldirektør.

Kerteminde Kommune søger en nærværende, udviklingsorienteret kommunaldirektør med solide økonomiske kompetencer og kommunalt kendskab. De forventer, at du kan være en samlende figur, som styrker samarbejde både internt i organisation og udenfor rådhuset i relationen til borgere, virksomheder og interessenter. Du får muligheden for at stå i spidsen for en tætknyttet og velfungerende organisation med stort potentiale og endnu større drømme.

Den ideelle kandidat har topledererfaring fra den kommunale verden og stærke økonomiske kompetencer. Det er en grundlæggende forudsætning, at du har erfaringer med ledelse i en politiske styret organisation, og at du allerede har erhvervet dig den fornødne indsigt i politiske processer. Din erfaring, handlekraft og dokumenterede resultater er af større betydning end din uddannelsesmæssige baggrund. Kort sagt, du skal være klar på opgaven fra dag 1.

Som kommunaldirektør er du bindeled mellem det politiske niveau og den kommunale organisation. Du skal sammen med din direktion være med til at styrke dette samarbejde og sikre tryghed og tillid på tværs i organisationen. Samtidig vil du også som kommunaldirektør skulle indtage en proaktiv og synlig rolle udadtil.

De forventer, at du tager aktiv del i livet i kommunen som repræsentant for det kommunale Kerteminde. De forventer også, at deres nye kommunaldirektør har et godt kommunalt netværk, og herigennem kan være med til at fremme deres interesser, samt at du kan bidrage til dynamisk sammenspil mellem kommunens forskellige aktører internt såvel som eksternt.

I Kerteminde Kommune er der kort fra tanke til handling, og relationer er i høj grad en del af samarbejdet og opgaveløsningen. Det gælder også for kommunaldirektøren, som hurtigt kan blive fortrolig med organisationen, dens medarbejdere og opgaver og herigennem sætte sit præg på organisationen.

De forventer, at du har lyst og evner til at gribe denne mulighed og aktivt omsætte visioner og ideer til strategier, mål og handlinger og i sidste ende resultater.

Yderligere oplysninger

Motivers du af de beskrevne opgaver, og har du de kompetencer, som der efterspørges, kan du læse mere om stillingen og ansættelsesprocessen her.

Der er ansøgningsfrist d. 23. oktober. Første samtaler afholdes d. 15. november, og anden samtaler afholdes d. 21. november. Tiltrædelse senest 1. januar 2023

Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til Borgmester Kasper Ejsing Olesen på 2465 9249 eller chefkonsulent Bjarne Voigt Hansen (Komponent) på 2715 2915.

Søg stillingen her.

Hans Schacksvej 4,

5300 Kerteminde

13. september 2022

Informationssikkerhedskonsulent

Vi søger to informationssikkerhedskonsulenter, som vil med på rejsen i vores spændende arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse i Kerteminde Kommune! I Kerteminde Kommune prioriterer vi arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse! Derfor søger vi netop nu to nye medarbejder, der blandt andet skal hjælpe os med screeningen af nye it-systemer, bistå vores systemejere med forhandling, indgåelse […]

Vi søger to informationssikkerhedskonsulenter, som vil med på rejsen i vores spændende arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse i Kerteminde Kommune!

I Kerteminde Kommune prioriterer vi arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse! Derfor søger vi netop nu to nye medarbejder, der blandt andet skal hjælpe os med screeningen af nye it-systemer, bistå vores systemejere med forhandling, indgåelse og opfølgning på databehandleraftaler, gennemførelsen af risikovurderinger og konsekvensanalyser og meget mere!

Om jobbet
Informationssikkerhedsteamet i Kerteminde Kommune – som vi i det daglige kalder for I-teamet – har en bred portefølje af opgaver, som spænder fra udarbejdelse af politikker, retningslinjer, skabeloner, værktøjer og ledelsesinformation til awareness, rådgivning og vejledning af kollegerne på alle niveauer og på tværs af alle kommunens fagområder. Vi arbejder med alt fra klassisk informationssikkerhed, cybersikkerhed, NSIS, NIS2, GDPR, revisioner, projekter og meget mere.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med IT & Digitalisering og Ledelsessekretariatet. I forbindelse med udvikling og den daglige drift, refererer vi løbende til informationssikkerhedsudvalget (I-udvalget) og den strategiske ledelse, mens hele organisationen er vores ”kunder”. Du får derfor muligheden for, at blive en del af et team, som varetager den centrale styring af informationssikkerhed og GDPR i kommunen.

Din profil:
Du vil som sagt komme til at indgå i et tæt samarbejde med den øvrige organisation, og derfor er det vigtigt for os, at du har et stærkt samarbejdsgen. Du bidrager til – og tager ansvar for – opgaveløsningen både selvstændigt og sammen med dine kollegaer.

Du kan være nyuddannet eller have et par års erfaring – det vigtigste er, at du kan se dig selv i vores team, med de opgaver vi løser og med den tilgang vi har. Derudover forestiller vi os, at du:
 

 • Har viden om og gerne erfaring med informationssikkerhed og databeskyttelse (GDPR)
 • Har stærke kommunikative evner – både i skrift og tale
 • Arbejder struktureret – både i din tilgang til komplekse opgaver og med dokumentation
 • Er en holdspiller, som er åben og fleksibel
 • Bidrager med et godt humør og en positiv indstilling til tingene
 • Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du også har erfaring med digitalisering og kendskab til det kommunale opgave- og systemlandskab

Det vi kan tilbyde dig
Du vil blive en del af et team i udvikling, hvor vi har fokus på at give vores fagområder den bedste service, og hvor du bidrager med dine ideer og kompetencer. Vi agerer i en verden som er i forandring, hvor det er vigtigt at opdatere og holde sine kompetencer vedlige. Derfor tilbyder vi også muligheden for kompetenceudvikling og deltagelse i flere tværkommunale netværk, hvor vi samarbejder omkring emner inden for informationssikkerhed og GDPR.

Vi er en attraktiv arbejdsplads med en god balance mellem arbejdsliv og fritid. Vi kan bl.a. tilbyde muligheden for hjemmearbejde i op til 2 dage om ugen i det omfang, at ens arbejdsopgaver tillader dette. Ligeledes har man som medarbejder i I-teamet mulighed for at vælge mellem en 4-dages eller 5-dages arbejdsuge.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er på gennemsnitlig 37 timer ugentligt, og arbejdspladsen ligger i Kultur- og Administrationscenteret i Munkebo, Lindøalléen 51.

Vil du vide mere om stillingen?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jake Lillethorup Mahs på telefon 2381 9197.

Det praktiske
Ansøgning, vedlagt cv og relevant dokumentation skal være os i hænde senest onsdag den 21. september kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at blive gennemført i uge 39 med ansættelse pr. 1. november 2022.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Søg stillingen her

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde