Skip to main content
13. september 2022

Skoleledelse – tæt på praksis – er det dig?

På Munkebo Skole er vi det seneste år nået i mål med omorganisering og optimering af vores ledelsesstruktur, så vi nu som ledelsesteam er mere afklarede med, hvad vi forstår ved at bedrive faglig ledelse, og hvordan vi kan understøtte medarbejdernes løsning af kerneopgaven med endnu bedre kvalitet. Vi søger en afdelingsleder til at stå […]

På Munkebo Skole er vi det seneste år nået i mål med omorganisering og optimering af vores ledelsesstruktur, så vi nu som ledelsesteam er mere afklarede med, hvad vi forstår ved at bedrive faglig ledelse, og hvordan vi kan understøtte medarbejdernes løsning af kerneopgaven med endnu bedre kvalitet.

Vi søger en afdelingsleder til at stå i spidsen for den daglige drift og udvikling af Ungemiljøet (6.-9. årgang), herunder personaleledelse samt ansvar for opgaver på tværs af organisationen. Forventningen er, at du er en hands on-leder, der bevæger dig tæt på praksis og herudfra formår at motivere lærerne i hverdagens pædagogiske udfordringer – med det mål for øje at udvikle den faglige og didaktiske skolepraksis til gavn for elevens læring.

Vores ledelsesteamgrundlag tager afsæt i den systemiske tænkning, så det er helt essentielt for os, at du værdimæssigt deler denne tilgang. Du kan arbejde tillidsbaseret i processer, bevare roen og overblikket i komplekse situationer, og være både nysgerrig, vedholdende og anerkendende i din undersøgelse af, hvilke perspektiver, der er i spil – uanset udfordringens karakter. Når noget er svært hos os, kan bølgerne gå højt! Dilemmaer kræver både lydhørhed, refleksion – og handlekraft! Vi vægter samarbejde, sparring og feedback – og har mod og evne til at gå nye veje..

Vi tilbyder…
 

 • Et spændende, givende og udfordrende lederjob med stort råderum
 • Et tæt og udviklende samspil med medarbejdere, elever, forældre, ledelsesteam og skolebestyrelse
 • En tydeligt defineret ramme at flytte ind i som vores nye afdelingsleder – med en selvfølgelig mulighed for at påvirke opgaveporteføljen ud fra din profil og specifikke kompetencer 
 • Selvstændigt kontor
 • God kaffe og danskvand:)
 • Som del af din opstart aftales sparringsforløb, internt som eksternt samt behov for evt. opkvalificering inden for relevante områder.

Du vil få base på en skole med et godt forankret pædagogisk fundament, hvor du vil møde dygtige kolleger og medarbejdere i både almen- og specialområdet, der er dedikerede og medtænkende i at finde de bedste løsninger under de givne rammer – til gavn for eleverne.

Vi søger dig, der matcher følgende kvalifikationer: 
 

 • Du har høj pædagogisk faglighed og brænder for at lede den faglige udvikling i folkeskolen – og kan koble teori til ’god praksis’
 • Du har stærke relationskompetencer – både til børn og voksne
 • Du kan være medskaber af en lærende organisationskultur
 • Du har lyst til at flytte ind i lederopgaven og se og følge din egen og afdelingens udvikling over tid
 • Du arbejder struktureret og systematisk – og er lige den forankringsagent, vi mangler…!
 • Du har erfaring med ’ledelse’ i en eller anden form, fx i det frivillige regi. – Formel lederuddannelse er et ønske, men ikke et krav for at søge stillingen
 • Du kan sige til og fra! – du vil noget med dit lederskab og arbejder bevidst med at udvikle dit eget lederrum.

Forventet opstart den 1. november 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Hvem er vi?
Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder og leder for Juniormiljø og SP-afdelingen, SFO-leder og leder for Børnemiljøet, samt denne vakante afdelingslederstilling for Ungemiljøet.

’Munkebo Skole – mellem nor og fjord’ er beliggende i Munkebo, Kerteminde Kommune, i et meget naturskønt område tæt på skov og vand. Skolen rummer 53 medarbejdere og 450 elever fra 0.-9. kl., inkl. specialafdelingen.

Læs mere om skolen og ledelsesorganiseringen på www.munkeboskole.aula.dk
https://www.facebook.com/munkeboskole/

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. september 2022 kl. 10.00.
Ansættelsessamtaler: Torsdag den 29. september fra kl. 16.00.

Vil du vide mere?
Kontakt skoleleder Tina Nygaard på mail tny@kerteminde.dk eller viceskoleleder Marlene Motzkus Andersen på maa@kerteminde.dk og lav en aftale om et telefonmøde, et møde over Teams eller en aftale om rundvisning på skolen.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Søg stillingen her

Fjordvej 162

5330 Munkebo