Skip to main content
23. februar 2023

Leder til døgntilbuddene Villaen og Kollegiet

Kerteminde Kommune søger en åben og tillidsvækkende leder, der kan gå forrest og være bærer af deres værdier i to døgntilbud.

Kerteminde Kommune søger en leder til deres døgntilbud Villaen samt Kollegiet. Læs stillingsopslaget herunder.

Kerteminde Kommune kan kendetegnes for stor frihed, korte kommunikationsveje, ordentlighed, tæt samarbejde med inddragelse på tværs og tætte relationer i kommunen. Vi er tætte på målgruppen og personalet samt har et godt ledelsesmæssigt sammenhold og gode muligheder for ledelsessparring. Der er meget hjerte i at være leder i Kerteminde Kommune!

Vi søger en leder for begge døgntilbud, der kan gå forrest og være bærer af vores værdier.
Din ledelsesstil skal være kendetegnet ved åbenhed og tillid, hvilket du skal stå i spidsen for at understøtte i vores kultur.
Du skal motiveres både af udviklingsprocesser og af at understøtte det daglige behandlingsarbejde med vores børn og unge i tæt samarbejde med afdelingsleder samt øvrigt personale.

Stillingen som leder af Villaen og Kollegiet er nyetableret, og derfor vil vores nye leder skulle stå i spidsen for at skabe et fælles ledelsesgrundlag for begge tilbud, hvor vi vil arbejde mere forebyggende, skabe sammenhæng i indsatserne fra almen til det allermest specialiserede og inddrage børn, unge og forældre aktivt i vores arbejde.
Det nye er, at lederstillingen dækker både Villaen og Kollegiet, hvilket vil kræve, at vi sammen skal skabe et fælles værdisæt, som vores pædagogiske praksis skal bygge på. Samtidigt er vi i gang med at etablere tilbud til vores unge-målgruppe i Villaen, så rammer og indhold for tilbuddet bliver optimale.

Begge døgntilbud ligger i Kerteminde.

Vi tilbyder en stilling, som leder af:

 • Villaen er et moderne miljøterapeutisk behandlingstilbud på døgnbasis til børn og unge mellem 0-18 år samt et flexafsnit til børn og deres familier, der har behov for særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg.
 • Kollegiet tilbyder kollegieværelser til unge mellem 17 og 30 år med særlige behov. Det vil sige unge mennesker, som på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer har behov for støtte i egen bolig.

Du vil blive leder af en moderne døgninstitution med 9 behandlingspladser til børn og – om lidt – yderligere fire behandlingspladser til unge. Stillingen omfatter tillige ledelse af vores ungetilbud Kollegiet med 7 kollegieværelser med mål mod at lette overgangen til egen bolig og udvikle de unge menneskers evne til at varetage deres liv på egne præmisser, så selvstændigt som muligt.

Du vil have det daglige ansvar for:

 • at drive og udvikle begge døgntilbud
 • personale
 • budget
 • varetage den daglige pædagogiske ledelse og drift
 • understøtte udarbejdelse af indsatsplaner
 • kvalitetssikring af rapportskrivning
 • udvikle og etablere fire ungepladser i tæt dialog med myndighedsområdet, de unge og eksterne samarbejdspartnere
 • karavanefører ift. udvikling af det neuroaffektive behandlingsarbejde

Du vil som leder referere til chefen for børn, unge og uddannelsesafdelingen. Sammen med afdelingsleder for Villaen og koordinator for Kollegiet vil du skulle sætte den fælles retning for fremtiden i Villaen og Kollegiet.

Vi forventer, at du

 • Har ledererfaring
 • Har viden om anbragte børn og unge
 • Har viden om unge mellem 17 og 30 år med særlige behov
 • Har mod på at lede faglige ledere
 • Vil fortsætte det tætte, forpligtende og understøttende samarbejde med fagpersonale fra Familiehuset, som blandt andet er en del af Flex-afsnittet. Dette da vi arbejder med åbne snitflader mellem forebyggende indsatser i Familiehuset og Villaen
 • Har en personlig ledelsesstil, der er kendetegnet ved, at du er åben, tillidsfuld og lydhør.
 • Har erfaring med behandlingsarbejde ud fra den neuroaffektive udviklingspsykologi
 • Har kendskab til døgninstitutionsområdet
 • Har erfaring med eller interesse for børn og unge med omsorgssvigt, tilknytningsproblematikker, misbrugsproblematikker mv.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • Er anerkendende, mentaliserende og kan give kontekstbestemt støtte.
 • Du er dygtig til at lede faglige ledere
 • Besidder en innovativ tankegang og evner at tænke nye fleksible løsninger for vores udsatte børn og unge sammen med
 • Familierådgivningen
 • Kender dig selv og dine værdier.
 • Er initiativrig, kan handle selvstændigt og er loyal over for fælles beslutninger og den udstukne kurs.
 • Kan hæve dig op i helikopterperspektiv og har blik for, hvornår du skal kende detaljen.
 • Kan formidle og skabe følgeskab.
 • Er velovervejet i din facon og ageren.
 • Er fremadskuende og har blik for udvikling

Du kan læse mere om os i det oprindelige stillingsopslag.

Du vil blive præsenteret for cases til både 1. og 2. samtale.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst samt principperne for Ny løn.

Ansøgningsfrist er den 20. marts 2023.
Der vil blive afholdt 1 ansættelsessamtale den 23. marts 2023 og 2. ansættelsessamtale den 28. marts 2023. Såfremt du inviteres til 2. ansættelsessamtale, vil du få tilsendt en case, som du skal fremlægge til samtalen.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Børn, Unge og Uddannelseschef Inge Skov Madsen på tlf. 40202470 eller på mail ism@kerteminde.dk

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Børn, Unge og Uddannelseschef Inge Skov Madsen
Tlf.: 40202470
Mail: ism@kerteminde.dk

Søg stillingen her

Strandgårds Alle 1
5300 Kerteminde