Skip to main content
15. august 2022

Pædagog til Rød planet, Mælkevejen

Til Rød planet i Mælkevejen mangler vi lige nu en uddannet pædagog på 37 timer, til én af vores stuer. Planeten består af tre stuer, og vi er en personalegruppe der vægter samarbejde, faglighed og fælles beslutninger til gavn for kerneopgaven, som omhandler det gode børneliv, med legen som det bærende element dagen igennem. Mælkevejen blev […]

Til Rød planet i Mælkevejen mangler vi lige nu en uddannet pædagog på 37 timer, til én af vores stuer. Planeten består af tre stuer, og vi er en personalegruppe der vægter samarbejde, faglighed og fælles beslutninger til gavn for kerneopgaven, som omhandler det gode børneliv, med legen som det bærende element dagen igennem.

Mælkevejen blev etableret i 2013 ved en sammenlægning af 3 eksisterende børnehaver og en nyetableret vuggestue. Mælkevejen er en integreret institution med plads til over 250 børn.

Huset/distriktet er opdelt i:

 • Blå Planet som er en vuggestue med plads til 75 børn
 • Orange Planet som er et ressourcehus, som er et dag- og behandlingstilbud 12-14 i alderen 0-6 år
 • Rød Planet med plads til 70-75 børn i alderen 3-4 år
 • Grøn Planet med plads til 70-75 børn i alderen 3-4 år
 • Gul Planet med plads til 70-75 førskolebørn i alderen 5-6 år
 • Lilla Planet som er distriktets dagpleje med 19 dagplejere

Som Fyns største daginstitution, er det helt essentielt for os, at skabe små miljøer i den store institution. Vores hus er opdelt i planeter, der hver især fungerer som enheder, der er medvirkende til, at man som personale og børn oplever tætte kollegiale relationer, og det gode børneliv.
Børneperspektivet er vigtigt og i fokus for os. Derfor arbejder og engagerer vi os i hver dag, at skabe et trygt, nærværende, positivt og inspirerende miljø. Vi ønsker sammen at skabe kvalitet i det pædagogiske arbejde og en institution med stor faglighed.

 • Vi er fleksible og justerer os efter opgaven.
 • Vi prioriterer at skabe en arbejdsplads, hvor vi loyalt støtter, samarbejder, inspirerer hinanden, og giver hinanden en hånd, når der er brug for det.

Aktuelt i Mælkevejen er vi deltagende i et projekt, gennemført af pædagogisk konsulent Lisbeth Hauge der retter sig mod en høj grad at ”Vi kultur.” Vi mener det når vi siger, at vi ønsker at være en institution der samarbejder både på de enkelte planeter, og på tværs af hele Mælkevejen.

Vi forventer, at du er:

 • Uddannet pædagog.
 • Fleksibel, har overblik og er god til at strukturere og organisere.
 • Topmotiveret i samarbejdet med de øvrige medarbejdere, for at løse kerneopgaven.
 • God til at samarbejde og kommunikere.
 • Positiv og engageret i arbejdet med børn og voksne.
 • Stabil og kan tage ansvar.
 • Loyal over for beslutninger.
 • Smilende og udadvendt overfor alle.

Vi kan tilbyde dig:

 • En rummelig institution med mange muligheder.
 • En institution med høj faglighed og pædagogisk tænkning.
 • Et fællesskab med fokus på børnenes leg, og derigennem deres læring, udvikling, trivsel og dannelse.
 • Udvikling i samarbejde med det øvrige personale.
 • At arbejde med projekter/temaer, årshjul, dokumentation og evaluering ud fra de styrkede læreplaner.

Det forventes, at du deltager i aftenmøder i form af personalemøder og forældremøder, samt enkelte andre arrangementer uden for normal åbningstid, i alt ca. 12-13 gange om året, som er indlagt i årsnormen.

For yderligere information, eller en rundvisning, kontakt pædagogisk leder Charlotte Bjerregaard på tlf. 20529891 eller på mail, chbj@kerteminde.dk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst på området.

 • Nyuddannede pædagoger får 1 løntrin og bliver aflønnet på løntrin 27.
 • Pædagoger med 2 års erfaring får 2 løntrin og aflønnes på løntrin 28.
 • Diplommoduller, der er relevante i stillingen, aflønnes således:

10 ECTS point giver 4370 kr. årligt.
30 ECTS point giver 7.720 kr. årligt.
60 ECTS point giver 14.860 kr. årligt.

Derudover forhandles der altid individuel løn ved den årlige lønforhandling i august.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes senest den 14.september 2022, og vi indkalder løbende til samtaler. Vi håber du kan starte hos os 1. oktober eller snarest der efter.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Søg stillingen her

Grønvangen 32

5550 Langeskov