Skip to main content
22. maj 2024

Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn indgår samarbejdsaftale om infrastruktur, bosætning og naboskab

Ny samarbejdsaftale om infrastruktur, bosætning og naboskab sikrer helhedsorienteret udvikling af Odense Havn. Samarbejdsaftalen kobles til kvartalsvise møder og genstarter den politiske proces for lokalplan i Kerteminde Kommune – der påbegyndes i løbet af sommeren.

Af: Odense Kommune | Foto: LokalNyt Odense
PRESSEMEDDELELSE

Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn har i dag præsenteret en fælles samarbejdsaftale, der skal sikre at den fremtidige udvikling af Odense Havn sker med hensyntagen til og respekt for følgende tre centrale temaer:

Infrastruktur, fremkommelighed og trafiksikkerhed

Udvidelsen af Odense Havn vil uundgåeligt påvirke trafikafviklingen til og fra Odense Havn. Parterne er enige om, at mobilitetsudviklingen skal ske med et bæredygtigt udgangspunkt – og til mindst mulig belastning af lokalmiljøet.

Arbejdskraftsbehov, uddannelse, rekruttering og bosætning

Udvidelse af Odense Havn vil på sigt afstedkomme behov for mere arbejdskraft, herunder også udenlandsk arbejdskraft. Det er for parterne magtpåliggende, at indlogering af de mange medarbejdere sker på en måde, der ikke i negativ grad påvirker fællesskabet og landsbymiljøerne omkring Odense Havn. Derfor er parterne også enige om i fællesskab at arbejde for uddannelse, opkvalificering og tiltrækning af mere blivende arbejdskraft.

På kort sigt er der dog behov for en behov for en bedre løsning til indlogering af udenlandsk arbejdskraft. Borgmestrene er derfor enige om at gå i dialog med Regeringen og Folketinget om eksempelvis midlertidige boformer – som medarbejderhoteller/-landsbyer.

Naboskab, Odense Havn og Munkebo

Parterne ønsker, at der med udstrakt borgerdialog og -inddragelse udarbejdes en langsigtet strategisk udviklingsplan for Munkebo – så udviklingen i området sker til gavn for både industriområdets arbejdspladser, men også lokalområdets interesser.

Borgmester i Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olesen glæder sig over, at hensynet til både infrastruktur, natur, fjord og borgernes dagligdag nu er sikret.

Udviklingen på Odense Havn er enestående, og den skal vi holde fast i og bygge ovenpå. Men det skal ske på en god måde, hvor vi har balance i tingene – og finder fælles løsninger, så Kerteminde bliver ved med at være en naturskøn kommune, der er god at bo og leve i. Dét synes jeg vi har en klar plan for nu, med den her samarbejdsaftale, siger borgmester i Kerteminde, Kasper Ejsing Olesen.

Med samarbejdsaftalen er der sikret en langsigtet og helhedsorienteret plan for udviklingen af Odense Havn – og med dét genoptages planlægningsprocesserne i Kertemindes Plan- og Teknikudvalg, i begyndelsen af juni.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel glæder sig over, at parterne nu har en tydelig fælles ramme og plan for den fremtidige udvikling af Odense Havn.

Min ambition er, at Odense Havn skal blive ved med at udvikle sig, men det skal ske på en fornuftig og gennemtænkt måde. Det er udtryk for godt og stærkt naboskab, at vi på så kort tid har kunne lave en fælles plan, der sikrer, at vi får tænkt alle elementer med ind i den fremtidige udvikling af Odense Havn, siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel.

For at sikre fortsat god dialog og fremdrift i samarbejdsaftalens tre spor, vil parterne også fremadrettet mødes kvartalsvist – for at samle op på fremdriften under hvert af de tre temaer.

På Odense Havn er der tilfredshed med, at parterne på kort tid har skabt et stærkt fælles udgangspunkt – så udviklingen af Odense Havn kan fortsætte.

Den grønne omstilling og efterspørgslen efter flere og større havvindmøller kommer buldrende. Det skal vi drage fordel af her på Fyn, og derfor er udviklingen af Odense Havn afgørende vigtig. Men samtidigt er det vigtigt, at udviklingen af Odense Havn også bliver en positiv udvikling for Kerteminde og de omkringliggende lokalsamfund, siger adm. direktør i Odense Havn, Carsten Aa.