Skip to main content
12. januar 2024

Nye donationer fra TrygFonden: 7,9 mio. kr. til mere trivsel og tryghed på Fyn og øerne

TryghedsGruppens regionale råd har netop uddelt 12.123.912 kr. til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter i Region Syddanmark. Heraf er 7.928.950 kr. målrettet indsatser på Fyn og øerne, og over 3,8 mio. kr. er særligt dedikeret til initiativer, der kan skabe bedre trivsel blandt børn og unge.

Af: TrygFonden | Foto: Unsplash
Pressemeddelelse

For selvom de fleste børn og unge har det godt, kæmper et stigende antal med dårlig trivsel. Netop den udfordring har TryghedsGruppens regionale råd i Syddanmark på baggrund af en temaafstemning blandt rådets medlemmer i regionen udpeget som et særligt fokusområde i arbejdet med at skabe mere tryghed i Syddanmark.

I sommer afholdt TryghedsGruppens regionale råd trivselsværksteder i Haderslev og Svendborg, hvor mere end 100 unge fra regionen delte deres oplevelser med mistrivsel og perspektiver på, hvordan TrygFonden bedst muligt kan bidrage til at styrke trivslen i regionen. Sammen med beslutningstagere og organisationer arbejdede det regionale råd videre med indsigterne fra trivselsværkstederne og oprettede i efteråret en særpulje, der har inddraget de unge fra start til slut – også i udmøntningen af midler.

Vi har valgt en anderledes tilgang til at uddele donationer i Region Syddanmark denne gang ved at invitere de unge med. Vi har lyttet og spurgt ind til deres oplevelser og holdninger og ladet dem være med i beslutningen. Det har været meget givende og spændende at høre de unges forslag og anbefalinger, og det er tydeligt, at det har afgørende betydning for deres trivsel, at de føler sig som en del af et fællesskab, siger Lone Schultz Hedemand, formand for TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark, og fortsætter:

Vi har brugt de unges input i vores vurdering af de mange donationsansøgninger. I denne runde har vi fået mange gode ansøgninger, som viser, at der er et fantastisk engagement og gode kræfter i regionen, der gerne vil bidrage til større trivsel og tryghed særligt blandt børn og unge. Det er utrolig glædeligt, og da vi samtidig har kunnet uddele ekstra mange midler gennem særpuljen, så er der en lang række gode initiativer, som kan sættes i gang, som vil komme mange mennesker til gode i vores region, siger Lone Schultz Hedemand.

I alt har TryghedsGruppens regionale råd uddelt 6.349.304 kr. via særpuljen målrettet børn og unges trivsel. Heraf går 3.875.680 kr. til indsatser for børn og unge på Fyn og øerne.

Særpulje til børn og unges trivsel

Modtagerne af midler fra efterårets særpulje til initiativer målrettet fynske børn og unge er:

 • SIND Ungdom i Svendborg, Nyborg og Middelfart, ”Selvværd gennem inddragelse”, 1.152.438 kr.
 • Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark og Statens Institut for Folkesundhed på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, ”Understøttelse af ung trivsel”, 828.467 kr.
 • Mentorbarn – Relationer for livet, ”Flere venskabsfamilier i Syd”, 750.000 kr.
 • GirlTalk Fyn, ”EmpowR til Fyn”, 469.275 kr.
 • Dansk Røde Kors Odense, ”UngtNetværk: Fælles om trivsel”, 300.000 kr.
 • Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark, ”Podcast om følelser”, 276.500 kr.
 • Dansk Røde Kors Nørre Aaby, ”Oplevelser for sårbare unge”, 64.000 kr.
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, ”Fællesdag”, 35.000 kr.

Foruden særpuljen har det regionale råd netop uddelt 5.774.608 kr. via sin sædvanlige halvårlige pulje og efter TrygFondens overordnede mål. Heraf er 4.053.270 målrettet projekter og aktiviteter på Fyn og øerne.

1. Børn og unge skal udfolde deres potentiale

TrygFonden arbejder for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv. Følgende ansøgere har fået tildelt midler til projekter og aktiviteter målrettet børn og unge på Fyn:

 • Organisationen Det Kærlige Måltid i Odense, ”Unge med i stærkt fællesskab”, 1.493.000 kr.
 • Danmarks Forsorgsmuseum under Svendborg Museum, ”Unge stemmer på Fattiggården”, 691.600 kr.
 • FBU-Syd – Forældrelandsforeningen i Syddanmark, ”Sommerlejr 2024”, 125.000 kr.
 • Red Barnet Faaborg-Midtfyn, ”Et godt fritidsliv for alle” + ”Styrk børns sociale kompetence”, 120.000 kr.
 • Odense Starkidz – Højby Håndbold i Odense, ”Et fællesskab med mod på livet”, 100.000 kr.
 • Søndersø Menighedsråd, ”Sorggruppe for børn og unge”, 75.000 kr.
 • Ungdommens Røde Kors – ferielejren Eventyrlejren på Ringe Fri- og Efterskole, ”Forlystelse for udsatte børn”, 55.000 kr.
 • Ungdommens Røde Kors – ferielejren Smilets Lejr på Vesterdal Efterskole i Nr. Åby, ”Tur i forlystelsespark”, 44.000 kr.
 • Ungdommens Røde Kors – ferielejr på Musikefterskolen i Humble, ”Regnbuelejren”, 30.000 kr.
 • Foreningen Kurdere i Svendborg, ”Fællesskabet på sommertur”, 22.750 kr.
2. Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv

Et mål for TrygFonden er, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber. Med det for øje har følgende ansøgere modtaget støtte til gavn og glæde for voksne fynboer.

 • Frivilligcenter Odense, ”Flere i fællesskab”, 375.000 kr.
 • Frivilligcenter Nyborg, ”Fællesskabsstafet”, 288.000 kr.
 • Bofællesskabet Søbo i Ringe, ”Cykeltur/motion i nærmiljøet”, 40.000 kr.
3. Et trygt ældreliv

Et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre er også blandt målene for TrygFondens arbejde. Derfor har følgende fynske ansøgere fået midler:

 • Støtteforeningen Bussen i Område Øst i Gelsted, ”Opleve livet udenfor matriklen”, 150.000 kr.
 • Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet, ”Tryghedsskabende rammer”, 72.570 kr.
4. Tryghed i hverdagen

At folk træder til og hjælper hinanden, når der er behov for det, er vigtigt for at skabe tryghed. Som led i arbejdet for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre, har det regionale råd i Region Syddanmark valgt at donere midler til følgende ansøgere på Fyn og øerne:

 • Arena Assens Fonden, ”Styrke mere vandglæde i Assens”, 35.250 kr.
 • Hjemly Idrætsefterskole i Ringe, ”Hjertestartertrænere, træningsdukker mm.”, 32.364 kr.
 • Svendborg Museum, ”Redningsveste og redningsflåder”, 30.900 kr.
 • Thurøbund Spejdercenter i Svendborg, ”Redningsveste”, 30.900 kr.
 • Spejdergruppen FDF Odense 4. kreds, ”Rednings- og svømmeveste”, 25.120 kr.
 • Festivalen Rock Under Broen i Middelfart, ”Førstehjælpskurser”, 24.000 kr.
 • Stokkebækskolen i Gudme, ”Førstehjælpskurser”, 16.000 kr.
 • Broby Sportsefterskole, ”Redningsveste”, 12.560 kr.
 • Kajak Langeland i Rudkøbing, ”Redningsveste”, 12.560 kr.
 • Langeskov Skole, ”Førstehjælpskursus til elever”, 12.000 kr.
 • Frivilligcenter Odense, ”Førstehjælpskurser”, 11.988 kr.
 • Havebæk Plejehjem i Odense, ” Førstehjælpskurser”, 10.950 kr.
 • Nyborg Heldagsskole, ”Cykelhjelme”, 9.750 kr.
  Nyborg Heldagsskole, ”Redningsveste”, 9.670 kr.
 • Skibslauget Frigg af Odense, ”Gaspatroner og saltudløsere til redningsveste”, 9.000 kr.
 • Foreningen Waterdrops i Kerteminde, ”Førstehjælpskursus”, 8.000 kr.
 • Vissenbjerg Pensionistforening, ”Udendørs hjertestarterskab”, 7.500 kr.
 • Foreningen Strammelse Brugerlaug i Svendborg, ”Førstehjælpskursus”, 7.494 kr.
 • Tankefuld Rideklub i Svendborg, ”Førstehjælpskursus”, 7.495 kr.
 • Tyrkisk Islamisk Kulturforening i Odense, ”Førstehjælpskurser”, 7.000 kr.
 • Sejlskibsforeningen ”EJNO under sejl” i Rudkøbing, ”Redningsveste”, 5.624 kr.
 • Odense Værkstederne, ”Førstehjælpskursus”, 5.225 kr.
5. Stærke rammer for tryghed

TrygFonden ønsker at øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed. Som led i dette arbejde har rådet i Region Syddanmark doneret midler til følgende:

 • Ungdomsskolen i Odense, ”Demokratidag”, 40.000 kr.

Næste frist for ansøgning om midler hos TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark er den 1. marts 2024. Læs mere om, hvad du kan få støtte til, her: Det støtter vi. På http://Tryghed.dk  kan du også få råd om, hvordan du skriver en god ansøgning: Skriv en god ansøgning.

Tidligere projekter og aktiviteter, som har fået støtte, kan ses her: Projekter og donationer. Fælles for dem alle er, at de har til formål at øge trygheden i Danmark.

Hvem er TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark?

TryghedsGruppen regionale råd i Region Syddanmark består af 15 demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør de TryghedsGruppens øverste myndighed og har bl.a. indflydelse på de midler, TrygFonden hvert år uddeler til landsdækkende og regionale projekter. Med i rådet for Region Syddanmark er:

 • Lone Schultz Hedemand, Odense, formand
 • Ferdinand Rendebo Jepsen, Vejen, næstformand
 • Allan Westergård Christensen, Esbjerg
 • Anette Petersen, Fredericia
 • Helle Bleeg, Aabenraa
 • Henrik Bruhn, Vejle
 • Henrik Puggaard, Billund
 • Kenneth Eliasen, Assens
 • Lars Erik Hornemann, Svendborg
 • Lena Baunsgaard Pedersen, Odense
 • Maria Kaspersen, Odense
 • Mikkel Linnet, Haderslev
 • Peter Lykkegaard, Odense
 • Torben Jensen, Esbjerg
 • Torben Struck, Tønder

Læs mere om de enkelte repræsentanter her.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er største aktionær i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtet ejerskab og almennyttige uddelinger. Læs mere på tryghed.dk.